Visie

De jongeren van deze generatie worden opgevoed in grote openheid. Generalistisch gezegd staan hun ouders voor een tolerante samenleving, waar ieder zijn eigen keuze mag maken, ook op het gebied van geloofsovertuiging. Jongeren omschrijven deze tolerante aanpak als plezierig, maar geven ook een nadeel aan: er is een veelheid aan zingevingsopties en geloofsovertuigingen in de multiculturele, seculariserende Nederlandse samenleving. Deze veelheid wordt door hun ouders omarmd. Dat maakt het een ingewikkeld proces om de eigen identiteit op dat vlak stevig te vormen. In de gesprekken die er met jongeren hebben plaatsgehad, werd herhaaldelijk genoemd dat het goed is dat er mensen – broeders en zusters – zijn, die staan voor wat zij geloven. Het geeft de jongeren een ijkpunt waartoe zij zich kunnen verhouden.

Wij verwelkomen jongeren in onze communiteiten en laten ons graag uitnodigen in hun eigen bijeenkomsten. In ons optrekken met hen (vergezelbenadering) delen wij met hen hoe wij in het leven staan. Wij vragen de jongeren naar hun gedachten over leven en zin, en we luisteren naar hun antwoord. Zo ontstaat een dialoog, waardoor wij kunnen groeien aan elkaar.

Binnen het Franciscaans Jongerenwerk richten we ons op drie groepen jongeren tussen de 12 en 30 jaar: tieners[1] (12-17); adolescenten (18-23) en jongvolwassen (24-30). Deze indeling is gebaseerd op de inzichten van de ontwikkelingspsychologie.

 

[1] In 2013 is het tienerwerk aan het Jongerenwerk toegevoegd: het aantal aanvragen is groot, het is reeds jaren de praktijk, tieners hebben interesse in religie na bijvoorbeeld het vormsel, het maakt het gemakkelijker aan te sluiten bij bisdominitiatieven en jonge binding betekent vaak langere binding.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.