Steun ons

Het Franciscaans Jongerenwerk is een activiteit van de minderbroeders franciscanen. Enkele broeders zijn daar in deeltijd voor vrijgemaakt en andere broeders dragen het werk mee. Daarnaast is vanaf 2015 een stafmedewerker in deeltijd aangesteld om het werk te ondersteunen, contacten met jongeren te onderhouden en nieuwe contacten te leggen met jongeren(groepen). Jongeren dragen zelf bij voor de deelname aan activiteiten, maar het geheel is lang niet kostendekkend. Bovendien willen we jongeren die minder draagkrachtig zijn toch de mogelijkheid bieden om mee te doen. Vervolgens betrekken we jongeren bij de voorbereiding en begeleiding van activiteiten: zo willen wij investeren in hun en onze toekomst. Daarvoor willen we hen in ieder geval een onkostenvergoeding aanbieden.

Voor bepaalde activiteiten doen we een beroep op financiële ondersteuning van een fonds.  En we zijn heel blij met de ondersteuning van particulieren.

Omdat we geen winstoogmerk hebben, vallen we onder de ANBI regeling. Dat wil zeggen dat giften aftrekbaar zijn van de belastingen.

U kunt een gift overmaken op de rekening van het Franciscaans Jongerenwerk: NL60SNSB0859202380.

Veel dank voor uw bijdrage.

Als onderdeel van de Nederlandse provincie van de minderbroeders franciscanen heeft het Franciscaans Jongerenwerk de status van ANBI

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.