Jongeren uit parochies en gemeenten

We hebben aanbod voor

Vormelingen
In de voorbereiding op het sacrament van het vormsel kan ook een bezoek aan het klooster heel zinvol zijn. Door het vormsel verbinden de kinderen zich aan de weg van Jezus binnen de geloofsgemeenschap. Daarmee maken zij een keuze. In de rondleiding door kloosterkerk en klooster zijn er voldoende momenten om daarop in te haken: Franciscus en Clara van Assisi, het Bruurke van Megen: zij hebben elk in hun tijd en op hun eigen manier ook keuze gemaakt.

Jongerengroepen
Jongerengroepen van parochies en gemeenten kunnen een dag of een weekend komen om mee te leven op het ritme van de communiteit en daarbinnen een programma te hebben met elkaar, waarbij een van de broeders (deels) betrokken is. In onderling overleg kunnen we een programma samenstellen. Onder de kop ‘Wat bieden wij’ reiken wij u verschillende mogelijkheden aan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.