Vormelingen

In de voorbereiding op het sacrament van het vormsel kan ook een bezoek aan het klooster heel zinvol zijn. Door het vormsel verbinden de kinderen zich aan de weg van Jezus binnen de geloofsgemeenschap. Daarmee maken zij een keuze. In de rondleiding door kloosterkerk en klooster zijn er voldoende momenten om daarop in te haken: Franciscus en Clara van Assisi, het Bruurke van Megen: zij hebben elk in hun tijd en op hun eigen manier ook keuze gemaakt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.